سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست
رضا حافظ نظامی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
احسان حافظ نظامی – مسئول دفترفنی مرکزی و مدیرپروژه فعالیت های شرکت مرو زیست

چکیده:

امروزه تعریف و انجام پروژه های عمرانی در سطح کلان یکی از مهمترین فعالیت ها در سطوح مختلف به حساب می آید به همین منظور مدیریت جامع صحیح و علمی این پروژه ها می تواند درهزینه کرد زمان و پاسخگویی مناسب به تقاضا موثر واقع گردد دراین بین تهیه برنامه های زمان بندی و کنترل پروژه یکی از مهمترین بخشها در مدیریت فعالیت های محسوب می شود درصورتیکه این برنامه ها با دی د مهندسی کافی و جامعیت کاربردی تهیه و بصورت کارآمد در فرایند ساخت استفاده شوند می توانند با بهره گیری درست از منابع نتایج مشخص و مورد انتظاری را با هزینه توافق شده قبلی در موعددرست خود تحویل دهند. دراین مقاله با بررسی برنامه های زمان بندی و کنترل پروژه نوشته شده برای ده فعالیت عمرانی که درزمان و مکانهای مختلفی اجرا شده اند عوامل موثر برکیفیت کارایی پیشبرد زمانیو هزینه اجرایی این برنامه ها برمبنای استاندارد PMBOK شناسایی و معرفی میگردند.در ادامه با بررسی این عوامل پارامترهای تاثیر گذار مشخص و نحوه اثر گذاری آنها تحت عنوان توابع مادر معرفی میگردند. درادامه رفتار توابع در قیاس داده ها با رویکرد سوددهی و تاخیر مورد آزمون قرارگرفته و صحت آن سنجیده می شود.