سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه قاسمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
منوچهر حیدرپور – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به لحاظ اهمیتی که رودخانه ها دربرآورد نیازهای بشری از دیرباز تاکنون داشته اند و روند رو به رشد آلودگی آبهای سطحی مطالعه درزمینه فرایندهای اختلاط جهت استفاده مجدد از آبهای آلودده برای مدیریت این منابع طبیعی حائز اهمیت می باشد نظر به اهمیت شکلهای بستر نظیر تلماسه ها درکنترل میزان انتقال رسوب تولید توربولانس و مقاومت جریان دررودخانه کانالها و تالاب ها ضرورت مطالعه ضریب اختلاط آلاینده روی تلماسه ها بیش از پیش مطرح میگردد دراین مقاله اثر تلماسه روی ضریب اختلاط عرضی براساس اندازه گیری های آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایشات روی ده تلماسه با شیب بالا دست ۲۸ درجه طول موج یک متر و ارتفاع متوسط ۴ سانتی متر با سرعت ثابت ۰/۲۴ متر برثانیه انجام شده اند شن مورد استفاده برای ساخت تلماسه ها دارای قطر متوسط ۱۴ میلی متر نتایج نشان میدهد تلماسه ها درافزایش ضریب اختلاط عرضی نقش بسزایی دارند بررسی ساختار جریان روی تلماسه و مقایسه آن با بستر صاف نشان میدهد که عامل غالب برافزایش ضریب اختلاط عرضی روی تلماسه سرعت برشی جریانات ثانویه تنش رینولدز و شدت اشفتگی می باشند.