سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدسجاد رحمت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چکیده:

دراین جهان انسانها دائم درحال جابجایی از مکانی به مکانی دیگرند و شاید آنقدر جابجا می شوند و مکانهای متعدد را تجربه می کنند که احساس لامکانی می کنند درمقابل احساسی درانسان ها وجود دارد که انگیزه ماندگاری افراد را دریک محیط خاص تقویت کرده و یا افزایش میدهد مردم به فضاهای هویت مند نیاز دارند تا به آنها تعلق داشته باشند این تحقیق عوامل شک لدهنده و تاثیر گذار برتعلق مکان را به عنوان یکی از عوامل هویتمندی مورد کنکاش و تحلیل قرا رمیدهد شیوه پژوهشی این رساله تحلیلی و پیمایشی می باشد که بصورت مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری اطلاعات صورت گرفته و با انجام آزمونهای اماری اطلاعات تحلیل شده و ماحصل آن عوامل انفعالی و کالبدی است که درتعلق افراد به خانه محل زندگیشان نقش دارد که این عوامل درمحلات مختلف و شرایط اجتماعی و محیطی متفاوت یکسان نمی باشد.