سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شفیقه علی اصل – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد ممقان،گروه معماری،ممقان،ایران
حمیدرضا صارمی – استادیارگروه شهرسازی,دانشکده هنرومعماری,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران

چکیده:

زیبایی تحسین برانگیزخانه های سنتی مارابرآن داشته تابه جستجوی راززیبایی درخانه های سنتی برویم. دراین راستا،خانه امیرنظام تبریز بعنوان یکی اززیباترین خانه های دوره قاجارکه درمحله ششگلان قرارگرفته است مورد بحث قرارمی گیرد.ما نیز زیبایی های موجودرا دراین خانه کاوش کردیم تا بتوانیم به یک رابطه بین میزان برخورداری اززیبایی شناسی و تناسبات موجود در ساختار آن دست یابیم و در نهایت بتوانیم این رابطه رادرخانه های مدرن امروزی ،برای برخورداری ازاین نوع زیبایی بکارببریم. خانه تعبیر، تاویل و انگاره ای از جهان ماست. از گذشته های بسیار دور، خانه برای انسان چیزی بیش از سرپناه بوده و جنبه های معنوی و مذهبی در همه مراحل ساخت خانه تا استقرار در آن و استفاده از آن کاملا مشهود است. خانه به مثابه یک کالبد معماری حاوی ایده ها و ارزش ها است. آنچه در لحظه آفرینش در آن گنجانده شده باشد از سطوح و دیوار های آن تششع کرده و به کسانی که در آن قرار می گیرند انتقال می یابد.آنچه بر معماری ایران از بدو ورود اندیشه های نو در حدود یکصد سال پیش و به دنبال آن نووارگی، نوآوری، و نوپردازی رخ داده است، این هراس را در دل می انداخت که مبادا در این دوره بس طولانی معمار ایرانی نتوانسته باشد نقش خود را درست ایفا کرده و مهر و نشان خود را به تحولات زده باشد. تحولاتی که ازین دوره آغاز شد و بر طراحی مسکن ایرانی نیز اثرات عمیقی بر جای گذاشت و کیفیت زندگی شهروند ایرانی را دگرگون کرد.واحد های مسکونی در ایران، از لحاظ وسعت و پراکندگی دارای تنوع شدید فضایی -مکانی هستند. این ویژگی که در سطح مناطق و نواحی، متاثر از نیروها و عوامل گوناگون بوده و از روندهای زمانی و مکانی تاثیر گرفته است،دگرگون گشته است. طراحی مسکن معاصر با رویکردهای مختلفی صورت پذیرفته است که همه آنها در خور ستایش نیست چرا که حرکتی از نظر تاریخ معماری هرکشور ارزش بررسی دارد که کنار نقش پیشکسوتانه خود پویایی و استقلال نیز داشته باشد. در این مقاله، سعی بر این است که با نگاهی به معماری خانه های سنتی و خانه های معاصر ایران، نظریه های معماری این دوران را جمع بندی و امکان احیای مفاهیم معماری خانه سنتی ایرانی را در خانه های مدرن ایرانی را بررسی کرد.