سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد نورآذر – کارشناس ارشدمهندسی و مدیریت ساخت ایران
عباسعلی طایفی نصرآبادی – استادیاردانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران

چکیده:

گم شدن مواد و تجهیزات به خاطر سرقت و خرابکاری، مشکل بزرگ و رایج صنعت ساختمانسازی است. برآوردهای انجام شده نشان میدهد خسارات صنعت از سرقت مواد و وسایل سالانه هزینههای زیادی برجای میگذارد. از آنجا که سرقت و خرابکاری واقعیت اجتنابناپذیر کارگاههای ساختمانی کشور است، پس چه امری باید در جهت کاهش تأثیرات آسیب صورت گیرد. در این مقاله چگونگی و میزان سرقت مدرن صنعت ساخت را نشان داده و تکنیکهایی را برای برطرف کردن این معضل پیشنهاد میکند