سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر محمودیان – کارشناس ارشد برق- قدرت
محمد یاری – کارشناس برق- قدرت
مصطفی جزائری – عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

چکیده:

صاعقه همواره یکی از دلایل اصلی قطعی های شبکه قدرت بوده و هست که ضمن کاهش قابلیت اطمینان شبکه، تلفات اقتصادی زیادی را به بار می آورد. در صورت عملکرد صحیح سیسم های محافظ، جریان صاعقه می تواند از طریق جرقه برگشتی به سیم فاز منتقل شود. در این مقاله عوامل تأثیر گذار در میزان وقوع جرقه برگشتی، با استفاده از یک روش تئوری دقیق، بررسی شده اند. با محاسبه دقیق تمامی عوامل مؤثر در شکل گیری اضافه ولتاژ صاعقه روی زنجیره مقره، جریان بحرانی که موجب رخداد جرقه برگشتی می شود، به دست آمده و توسط آن BFR محاسبه شده است. تأثیر تغییرات مقاومت پای دکل، طول اسپن خط، امپدانس موجی دکل، شکل موج های مختلف صاعقه و طول زنجیره مقره، در اندازه جریان بحرانی جرقه و نرخ وقوع جرقه برگشتی، در منحنی های جداگانه رسم و تحلیل شده اند و در انتها، مناسب ترین روش برای کاهش رخداد پدیده جرقه برگشتی، با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی احداث خطوط انتقال فشار قوی، ارائه شده است.