سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی خلیل پور – مدیرگروه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
ابراهیم محسنی – مدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره)
فاضل رنجبر – دانشجو موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله، ارائه یک تئوری قیاسی از کشورهای موجود در مدل اروپایی ۱ در مقایسه با کشورهای موجود در مدل آمریکایی – انگلیسی ۲ است که با بررسی سیستم های حسابداری دولت محلی پرتقال به عنواننماینده ی از طبقه اول (اروپایی) و سیستم های حسابداری دولت محلی انگلیسی به عنوان نماینده طبقه دوم (آمریکایی – انگلیسی) شروع می شود و در ادامه با بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر سیستم ها و ارزش هایفرهنگی جوامع مختلف و به دنبال آن ارزش های حسابداری متاثر از ارزش های فرهنگی طی یک جدول بندی مقایسه ای کشورهای اسلامی را با کشور ایالات متحده امریکا مقایسه می کنیم.