سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده محبی نیا – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
داوود رشتچیان – استاد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

پتانسیل ایجاد خسارت در یک حادثه انفجار، بستگی به مقدار قله فشار دارد . بدست آوردن قله فشار در انفجار و همچنین تحلیل حساسیت آن نسبت به عوامل تأثیرگذار در آنالیز ریسک کمی بسیار حائز اهمیت است . در این مقاله تأثیر نوع سوخت و غلظت آن، سطح تهویه و همچنین اغتشاش بدلیل وجود موانع در سر راه موج انفجار بر روی فشار ماکزیمم در انفجار گاز با روش CFDبررسی شده است . نتایج نشان میدهند که فشار ماکزیمم هنگامیکه غلظت سوخت نزدیک به غلظت استوکیومتری باشد، بیشترین مقدار را داراست . واکنشپذیری سوخت نیز پارامتری است که روی مقدار فشار حاصل از انفجار و همچنین زمان خیز فشار تأثیرگذار است . درجه انسداد بالا به علت تراکم موانع، معمولاً یکی از مشخصههای واحدهای شیمیایی است که با مواد اشتعال پذیر سرو کار دارند . برخورد شعله با موانع باعث ایجاد اختلاط شدید و درنتیجه احتراق متلاطم در ناحیه شعله میشود . شتاب گرفتن شعله، باعث افزایش فشار انفجار میشود . دینامیک سیالات محاسباتی یک تکنیک قوی برای پیش بینی خصوصیات انفجار گاز و همچنین بدست آوردن نتایج تفصیلی میباشد . تطابق نسبتاً خوب مقادیر بدست آمده از مدلسازی با دادههای تجربی توانایی روش CFD را در مدلسازی انفجار نشان میدهد .