سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس شیرالی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ر

چکیده:

تحقیقات انجام شده در خصوص حوادث مهلک نشان می دهد که شغل های مهندسی زراعی از بسیاری ازمشاغل موجود در کارخانجات خطرناک تر می باشد به طوری که این شغل در زمره دومین یا سومین شغل خطرناک قرار دارد؛ بنابراین لزوم توجه به موارد ایمنی در طراحی ، ساخت و آموزش کاربرد ماشین های کشاورزی حایز اهمیت می باشد . ایمنی می تواند توسط طراحی یا مهندسی تجهیزاتی که از ایمنی کاری بیشتری برخوردارند افزایش داده شود، از طرفی وقتی کاربران نسبت به کاربرد صحیح تجهیزات آموزش دیده باشند احتمال صدمه دیدنشان کمتر است و همچنین ایمنی را می توان با اعمال مقررات حفاظتی (اجباری) افزایش داد، که این مقررات بیشتر در شرکت ها و مجموعه های بزرگ نظیر کشت و صنعت ها قابل اعمال است و به دلیل این که نظام بهره برداری از ماشین های کشاورزی به صورت دهقانی از طریق خود اشتغالی می باشد و فاقد مدیر یا سرپرست برای اعمال مقررات حفاظتی می باشد بنابراین لزوم بهبود بخشیدن به ایمنی تراکتور و ماشین های کشاورزی از طریق مهندسی و آموزش قابل تأمل می باشد. قاله حاضر که حاصل مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد مکتوب و مقالات می باشد ضمن بررسی و تحلیل عوامل ایمنی بخشی به بررسی عوامل اثرگذار بر سلامت کاربران ماشین های کشاورزی پرداخته و راحتی راننده از طریقطراحی صندلی های بهتر و استفاده از اتاقک راننده برای محافظت کاربر از صدا، گرد وخاک، طوبت و دماهای خیلی بالا و پایین را بررسی می نماید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ماشین های کشاورزی که به لحاظ اصول مهندسی، طراحی مناسبی ندارند راننده در حین انجام کار سریعتر خسته شده واحتمال ارتکاب اشتباه و بروز حادثه و نقض عضو یا مرگ افزایش می یابد و لاجرم بروز بیماری های شنوایی، ریوی، تغییر شکل ستون فقرات، مسمومیت های حاصل از کاربرد مواد ش یمیایی و سایر بیماری های جسمی نهایتا از کار افتادگی زودرس گریز ناپذیر می باشد.