سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیئت علمی مهندسی محیط زیست گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

شهر مشهد از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک قرا ردارد آب شرق این شهر توسط منابع زیرزمینی عمیق و یا آب پشت سدها تامین می شود سد طرق با قرار گیری در جنوب این شهر یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب به حساب می اید آب پشت این سد با ورود به تصفیه خانه شماره ۲ مشهدو پس از طی مراحل مختلف تصفیه به شبکه آبرسانی تزریق می گردد وجود رنگ، طعم و بو دراین آب می تواند منجر به سلب اعتماد مصرف کنندگا ن از منابع آب شوددراین کار تحقیقاتی که از اغاز سال ۱۳۸۷ شروع شد و به منظور شناسایی عوامل بیولوژیکی تاثیر گذار بر کیفیت آب اشامیدنی نمونه برداری های منظم از سد طرق و تصفیه خانه شماره ۲ مشهد انجام گرفت و عواملی که درایجاد طعم بو و رنگ نقش داشتن بررسی گردید نتایج مطالعات نشان میدهد که وجود جلبکهای متعدد دراین آب حتی پس از تصفیه نهایی باعث ایجاد آبی با کیفیت نامطلوب می شود دراین مقاله نتایج حاصله از بررسی های پارامترهای کیفی آب ارائه و راه حلهایی درجهت رفع مشکل پیشنهاد گردیده است.