سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا سبزی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب
حسین مهدیزاده – استادیار دانشگاه ایلام
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

در سالهای اخیر به خوبی محدودیتهای اموزش به روش سنتی برای همگان روشن گردیده و در عین حال مزایای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی به خوبی برای عموم روشن شده است اما با وجود این باز هم عوامل بازدارنده زیادی مانع از پیاده سازی این نوع از آموزش در مراکز آموزشی می گردد این تحقیق با هدف کلی بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آباد غرب از دیدگاه کارشناسان متصدیان کامپیوتر معاونان و دبیران انجام گردید. نمونه آماری مورد مطالعه شامل ۵۴ نفر از کارشناسان متصدیانکامپیوتر معاونان و دبیران شهرستان اسلام آباد غرب انجام گردید که در قالب یک روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب گردیده اند.