سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی یزدانی –

چکیده:

امروزه، توسعه صنعت گردشگری و توریست به عنوان یکی از راه های مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در دنیا است و جوامع مختلف به این مقوله به عنوان یکی از عوامل مهم درآمدزا توجه داشته و بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را از جمله اشتغال و تراز پرداختها و بازاریابی را بر این اساس پای هگذاری کرد هاند. به علت اهمیت موضوع در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجی به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر در ورود گردشگر به کشور از جمله سطح قیمت ها در داخل و خارج، درآمد جهانی و مخارج دولتی در این صنعت طی دوره زمانی سالانه ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۸ پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تغییر در قیمت های جهانی، مخارج دولتی و درآمد جهانی، ورود گردشگر خارجی به کشور را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. از طرف دیگر افزایش شاخص قیمت ها در داخل کشور موجب کاهش قابل ملاحظه ای در ورود گردشگر به کشور می شود.