سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم بیرانوند – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
غلامحسین شاهقلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی،دانشگاه محق اردبیلی
فرشته حسن خانی قوام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه نرم افزارهای طراحی مهندسی به منظور طراحی قطعات و مجموعه های مکانیکی ارائه شده است. این نرم افزارها به مهندسان در طراحی و ساخت کمک می کنند وبا شبیه سازی و قرار گیری طرح در شرایط واقعی سینماتیکی و دینامیکی، امکان بررسی و تجزیه و تحلیل را به مهندسان می دهند. در این تحقیق یک زیرشکن ارتعاشی در نرمافزار آدامز به طور کاملاً مشابه نمونه واقعی به منظور بررسی عوامل ارتعاشات منتقل شده به راننده شبیهسازی گردیده است. بررسیها نشان داده است که استفاده از زیرشکن با شاخههای ارتعاشی برای شکستن لایه های متراکم نیروی کشش را به طور قابل ملاحظهای کاهش میدهد ولی یک عامل محدود کننده توسعه این ادوات ارتعاشات منتقل شده به راننده تراکتوراست. پس از شبیه سازی شتاب وارده بر راننده در جهت X , Y , Z اندازه گیری و با نتایج مزرعهای مقایسه گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج مزرعهای از همبستگی بالایی برخوردار بودند. در کل با افزایش فرکانس شتاب وارد بر صندلی راننده افزایش می یابد . و نیز مشاهده شد تغییر در سرعت پیشروی تراکتور اثری بر ارتعاشات منتقل د شه به راننده تراکتور ندارد.