سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی میغی –
سعید نصرتی –

چکیده:

خرید، یکی از فعالیتهایی است که افراد با صرف وقت و انرژی زیاد برای رفع نیاز خود به صورت روزمره انجام می دهند. امروزه گسترش همه جانبه فناوری اطلاعات از یک سو و مشکلات شهری همچون ترافیک، آلودگی هوا و شلوغی معابر عمومی از سوی دیگر، استفاده از خرید اینترنتی را بیش از پیش ضروری کرده است ( لطیفی، ۱۳۸۷ ). در این تحقیق تلاش می شودکه نقش عوامل اجتماعی،عوامل خارجی و شرایط تسهیلی با استفاده از مدل تعمیم یافته پذیرش تکنولوژی مورد بررسی قرار گیرد؛که به وسیله آن می توان شناخت دقیقی از فرایندی که مشترکین برق طی می کنندتا از خدمات اینترنتی استفاده نمایند؛حاصل شود. به منظور آزمون میان روابط متغیرهای مدل، ۳۳ سوال در نظر گرفته شد که برای طراحی این سوالات از طیف ۵ گزینه ای لیکرت، که یکی از رایج ترین مقیا س های اندازه گیری به شمار می رود، استفاده شده است. این پرسشنامه توسط مشترکین برق در شهرتهران که حداقل یک تجربه استفاده از خدمات اینترنتی در شرکت توزیع نیروی برق تهران داشته اند؛ تکمیل شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه انجام و گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمونهای توصیفی واستنباطی (اسپیرمن،اتا وتحلیل واریانس) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شواهدی مبنی برارتباط شرایط تسهیل کننده با استفاده واقعی پیدانشد. در صورتیکه عوامل اجتماعی اثر مستقیمی بر استفاده واقعی از سیستم پرداخت اینترنتی دارد.