سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوریا قره بگلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
سیدسجاد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
بیژن عسکری –

چکیده:

باتوجه به پیشرفت روزافزون علم استفاده ازفناوریهای مدرندرکشاورزی ضروری به نظر می رسد بنابراین به دلیل اثرات نامطلوب آفت کشها براکوسیستم از روشهای جدید جهت از بین بردن آفات استفاده شده است نگرانیهای زیست محیطی و تاثیرات مخرب آفت کشها باعث گردید تا دانشمندان راه حلهای عملی برای محدود کردن آنها ارایه نمایند کنترل بیولوژیکی روشی موثربرای کاهش آفات یا تاثیرات آنها با استفاده از دشمنان طبیعی با بررسی و استفاده ازانگلها مهاجمین و عوامل بیماری زا برای تنظیم تراکم جمعیت میزبان باشند هدف ازاین پژوهش بررسی کنترل بیولوژیکی برخی میوه ها و سبزیها بود عوامل کنترل معمولا عوامل بیماریزای گیاهی هستند حشرات عمدتا مهمترین گروه درکنترل بیولوژییکی به عنوان هدف محسوب میشوند باتوجه به مطالعات انجام شده درزمینه کنترل بیولوژیکیدرطی ۱۰۰ سال مبارزه بیولوژیکی تقریبا ۱۷درصد از این پروژه ها آفات بطورکلی کنترل شده اند ودرحدود ۴۳درصد نیز بخشی ازآفات کاهش یافته اند.