سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد محمدی – کارشناس بهداشت محیط
فلاح حیدرماه – کارشناسبهداشت محیط
مهدی مختاری – دکتری بهداشت محیط
مهدیه حسن پوراصفهانی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

امروزه مدیریت پسماندها یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب میشود جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست عدم آلودگی آبهای زیرزمینی نظافت و بهداشت عمومی بازیافت و پردازش پسماندها جنبه های اقتصادی آن و زیباشناختی محیط همه از دستاوردهای مدیریت صحیح و جامع پسماندها می باشد این پژوهش از نوع مروری و به روش کتابخانه ای انجام گردیده و اساس آن مطالعه قوانین موجود مدارک و گزارشات مدیریت پسماند کشور بوده و با چند کشور که از لحاظ فرهنگی شبیه کشور ما می باشند مورد مقایسه قرارگرفته است دراین مقاله به ۸ عنصر موظف کاهش در مبدا تولید ذخیره و پردازش و ادارهدر محل جمع آوری حمل و نقل پردازش و بازیافت دفع و مراقبت های بعد از دفع درمدیریتنوین پسماندها با توجه به قوانین و مقررات پسمماندهای ایران اشاره شده است و همچنین به پایداری وکارکرد صحیح یک سیستم مدیریت پسماند وجود قوانین و استانداردهای مناسب و کافی براساس مطالعات و تحقیقات علمی و عملی نیازهای آینده و ظرفیت های موجود می پردازد و بیان می کند طرح جامع مدیریت پسماند در چهارمرحله قابل اجراست که شامل شناسایی و مستعد سازی وضع موجود امکان سنجی و ارایه گزینه های مناسب مدیریت پسماند طراحی سامانه های مدیریت پسماند و تهیه برنامه های اجرایی است که تاکنوندرهیچکدام از شهرهای ایران عملیاتی نشده است.