سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود کلنگری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
جواد قدبیگلو – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
عطیه عابدینی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

مصرف ترکیبات معدنی و پروتئینی موجوددرگیاهان از جنبه های مختلف مورد توجه محققان میب اشد یکی ازمنابع پروتئینی دردسترس انسان گیاهان است لذا تعیین میزان پروتئین هرگیاه حائز اهمیت است دراین تحقیق پس از جمع آوری میوه قره داغ Nitraria schoberi L از اطراف کویر میقان و با استفاده ازروشهای مرسوم و کاربرد دستگاه های نورسنجی شعله ای Flame photometer جذب اتمیک Atomic Absorption Spectroscopy اسپکتوفوتومتر و کجلدال میزان عناصر معدنی از جمله پتاسیم سدیم فسفر منگنز روی آهن مس کلسیم و همچنین میزان پروتئین خالص درمیوه قره داغ اندازه گیری گردید سپس با غلظت عناصر معدنی و پروتئین تعدادی از میوه ها خوراکی مرسوم مقایسه شد اگرچه میوه قره داغ نسبت به میوه های خوراکی شناخته شده از منظر عناصری همچون کلسیم منگنز وپتاسیم فقیر محسوب می شود ولی مقایسه عناصر معدنی نشان داد که دارای درصد بالایی سدیم فسفرروی مس و آهن می باشد و از این لحاظ گیاهی با ارزش به شمار می رود.