سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم محبی نجم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته زمین شناسی زیست محیطی
محمد حسین محمودی قرایی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی علوم پایه
محمد رضا نیکودل – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده ی علوم پایه
غلامرضا لشکری پور – استاد دانشگاه فردو سی مشهد، دانشکده ی علوم پایه

چکیده:

آگاهی از خطرات موجود در خاک شهرها و اثرات نواحی صنعتی، برای حفظ و مدیریت محیطهای شهری بسیار مهم است. محیط خاک در انتقال عناصر سنگین نقش حیاتی دارد. توسعه صنایع و افزایش فعالیت های صنعتی درون و اطراف شهرها باعث بروز مشکلات جبران ناپذیرو مسائل زیست محیطی عدیده ای گشته و سلامت انسان را به خطر انداخته است. این نکته بویژه د رمورد صنایع با تکنولوژی های قدیمی فاقد استانداردهای زیست محیطی و یا مستقر در مکان های نامناسب به ویژه در نزدیکی مناطق شهری مصداق دارد. راه حل تقلیل یا حل مشکلات زیست محیطی کنونی و پیشگیری از بروز مشکلات آتی بی تردید نیازمند تعریف سیاست ها، راه کارها و اقدامات بسیاری است. در این پژوهش ۱۵ نمونه خاک از نواحی صنعتی دشت نیشابور جمع آوری شدند. دو نمونه خاک طبیعی نیز به عنوان نمونه های شاهد برداشت شده و غلظت ۴ عنصر Ni، Cr، Pbو Cd به روش جذب اتمی(Atomic absorption) اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده تمرکز زیاد فلزات سنگین در محدوده های مورد مطالعه را نشان می دهد. منشا این فلزات سنگین پساب ها و پسماندهای حاصل از صنایع مختلف موجود در دشت نیشابور می باشدکه بدون نظارت و تصفیه در محیط رها شده و بر محیط زیست اثرات نامطلوبی می گذارند. نزدیک بودن برخی از نقاط نمونه برداری به مناطق مسکونی شهری و روستایی لزوم آینده نگری جهت پیشگیری از انتشار بیشتر این آلاینده های مهلک در طبیعت و محیط زیست را ضروری می نماید.