سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد آفاق آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مینا قاری حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

توجه به شرایط اقلیمی و طراحی براساس آن و همچنین تطابق هر چه بیشتر بنا با شرایط اقلیمی موجود نقش اساسی در صرفه جویی مصرف انرژی دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تعیین شرایط مطلوب براساس اقلیم شهر تبریز و ارائه راهکارهای طراحی معماری همساز با اقلیم؛ برای هماهنگی بیشتر بنا با محیط اطراف خود و استفاده حداکثر از پتانسیل های محیطی و انرژی طبیعی و صرفه جویی در مصرف انرژی و بالا بردن سطح کیفیت آسایش زیستی در شهرتبریز انجام شده است. از آنجایی که ساختمان های سنتی هر اقلیم بهترین نمود معماری همساز با اقلیم می باشد سعی بر آن است که با بررسی موردی خانه سلماسی تبریز عناصر هم ساز با اقلیم استخراج و معرفی گردند.در این راستا در ابتدا عناعر اقلیمی تاثیر گذار و ویژگی های خاص شهر تبریز در اقلیم سرد وخشک کوهستانی مطرح و سپس به چگونگی مقابله و راهکارهای طراحی مربوط به این اقلیم در غالب ساختمان سلماسی تبریز اشاره شده است. با بررسی نتایج حاصل از ابنیه سنتی در هر اقلیم می توان درسهای درجهت طراحی صحیح اقلیمی در آن منطقه گرفت چرا که این ساختمانها کاملا هم ساز با اقلیم منطقه و در جهت استفاده حداکثر پتانسیل های اقلیمی طراحی شده اند. در صورت استفاده از این تجربیات میتوان با بهره جس تن از انرژی های تجدید پذیر و پاک مصرف سوخت های فسیلی را به حداقل رساند.