سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان –
میثم فارسی مدان –
محمود هاشمی نسب –
ویدا کیوانفر –

چکیده:

مطالعه عمق کاوش برای آرایش های الکترودی مختلف در روش مقاومت ویژه همیشه مورد توجه بوده است. مقالات متعددی با نگاه های متفاوت به مشخصه عمق کاوش (DIC ) منتشر شده است. در این تحقیق یک مدل آزمایشگاهی برای بررسی عمق کاوش آرایه مربعی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. مدل طراحی شده یک محیط همگن وهمسانگرد است که یک دایک مقاوم شیبدار داخل آن قرار گرفته است. نتایج تحقیق انطباق بسیار خوبی با نتایج کارهای تئوری داشت.