سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نجیمی گشتاسب – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
رضا رازانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه مهندسی ع
غلامحسین هوشمند سروستانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان،گروه مهندسی عمران،ف

چکیده:

سیستم های مرکب باربر جانبی سازه ها متشکل ازسیستم های مقاوم با درجات شکل پذیری مختلف هستند دراین پژوهش برای بهبود رفتارسیستم هایمرکب روش جدیدی پیشنهاد شده است که درآن سیستم های مقاوم درمقابل بارجانبی زلزله متشکل ازسیستم های باربر مستقل با عملکرد موازی به گونه ای طراحی گردیده اند که سیستم ها با نرمی و شکل پذیری بالاتر درابتدا درمقابل نیروی جانبی زلزله مقاومت کنند و سپس سیستمهای دیگر که دارای سختی بیشتر و شکل پذیری نسبتا کمتری هستند بصورت پی درپی و باتاخیر متناسب و همچنین با افزایش نیروی جانبی زلزله وارد عمل شوند لذا جهت دستیابی به چنین عملکرد ازچیدمان سازه های باربر جانبی با عملکرد مستقل و برای ارتباط هرسازه باربر جانبی با سازه مجاور ازالمان های قلابHOOK) و فاصله gap استفاده شد هاست برای بررسی رفتار لرزه ای و غیرخطی این سیستم سازه ای آنالیز استاتیکی غیرخطی استفاده شده است و نمودار حاصل از آن با نمودار انالیز استاتیکی غیرخطی سیستم سازه ای مشابه بدون عملکرد پی درپی مقایسه شده است.