سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صلاح الدین نام نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
هادی شیرویه زاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
فرهاد اصغرزاده قوچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

امروزه صنایع استراتژی خاصی دررویارویی با بازار بی ثبات کنونی داشته و لذ به منظور رویارویی با وضعیت موجود سعی دارند روشهای نوینی را درفرایند ساخت و تولید به کارگیرند یکی از ابزارهای به کارگرفته شده دراین راستا پیاده سازی عملیات ناب می باشد که این ابزار دربین صنیاع و مخصوصا درصنعت خودروسازی باعث رشد چشمگیری شدها ست ارزیابی عملیات ناب درصنعت ماشین ابزار میتواند به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره ارزش درساخت خودرو به حساب آید هدف ازاین مقاله پی بردن به نیاز به کارگیری مفاهیم تولید ناب و میزان آن مطابق با صنعت ایران میباشد بنابراین دراین راستا پرسشنامه ای درزمینه ارزیابی و بررسی وضعیت پیاده سازی تولید ناب درصنعت ماشین ابزار و استفاده کنندگان نهایی آن درایران طراحی شده است.