سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی رحمانی ایرج – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مهدی اژدری مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد مویدیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

بر اثر گسیختگی ناگهانی عضوی سازه ای با انتشار خرابی در اعضای مجاور و عدم رسیدن ساختمان به شرایط تعادل استاتیکی، خرابی پیش رونده رخ خواهد داد. حذف اعضای بحرانی سازه در موقعیت های مختلف ساختمان پتانسیل های متفاوتی در ایجاد خرابی پیش رونده داشته و عملگر زنجیره ای به وجود آمده در سازه ناشی از رخدادهای حاصله متفاوت می باشد. در این مقاله به بررسی پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمان های فولادی قاب خمشی طرح شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با ارتفاعات متفاوت و حذف ستون د رموقعیت های مختلف پلان و بررسی سطح عملکرد سازه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش عمودی (Push-Down Analysis) و تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی با تاثیر عملگر زنجیره ای (Catenary Action) پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ستون های گوشه، پیرامونی و داخلی به ترتیب بیشترین و کمترین پتانسیل خرابی پیش رونده و عملگر زنجیره ای را در سازه داشته و با افزایش ارتفاع ساختمان، کاهش پتانسیل خرابی پیش رونده و افزایش عملگر زنجیره ای را در بر دارد.