سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مشعل و کوره های صنعتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی سجادیان – قزوین-تاکستان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان- دانشکده مکانیک
ابوالحسن غفارنژاد –
محمد لایقی –

چکیده:

: مشعل هایی که ازاکسیژن صنعتی (عمدتا بین ۹۰ تا بالای ۹/۹۹% اکسیژن) استفاده می کنند، مشعل های اکسیژن_سوخت و مشعل هایی که ازغلظت پایین تر اکسیژن برای احتراق استفاده می کنند، مشعل های هوا/اکسیژن _سوخت نامیده می شوند. این نوع احتراق تحت عنوان OEC یا احتراق با هوای غنی شده ازاکسیژن شناخته می شود. توسعه و پیشرفت های اخیر در تکنولوژی OEC موجب شده تا محدوده وسیعی از صنایع وکاربردها قابلیت استفاده از آن را داشته باشند. احتراقOEC تاثیر بسیار مناسبی در افزایش راندمان احتراق وکاهش آلودگی درکوره های صنعت فولاد دارد، دراین تحقیق تاثیر استفاده از این فن آوری بر بهره وری کوره های پیشگرم شمش های فولادی با ابعاد ۲۷ متر طول،۷ متر عرض و ۲متر ارتفاع بررسی شده است.نتایج بدست آمده روند تغییرات پارامتر هایی مانند ضریب نشر گازهای حاصل از احتراق، دمای شعله، فلاکس حرارتی رسیده به بار کوره، بهره وری و راندمان کوره، میزان کاهش سوخت مصرفی را نشان می دهد؛ همچنین شدت مصرف انرژی پیش گرم شمش های فولادی با مقطع مربعیmm150و طولm 6 از دمای محیط تا دمای متوسط (K) 1450 با استفاده از اکسیژن، کاهش یافته و به میزان (MJ/ton)8/535 (نسبت به حالت پایه ۲۹%)می رسد. همچنین این طرح بر حسب شرایط کنونی کشور از لحاظ توجیه اقتصادی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.