سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمسعود موسوی خراسانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
اورنگ تاکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
بهفر فرزانه – عضو هیئت علمی گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
هادی افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

چمن یکی ازگیاهان اصلی و ضروری اغلب پارکها، باغها، ورزشگاه ها و … به شمار می رود و در طراحی و ایجاد فضای سبز کاربرد فراوان دارد. این تحقیق با هدف بررسی عملکرد عملیات هوادهی چمن توسط یک نمونه دستگاه وارداتی با انگشتی های نمونه بردار، در باغ غدیر شهرستان اصفهان انجام گرفت. مشاهدات نگارنده در آزمایشات اولیه ماشین حاکی از عملکرد نامطلوب آن به دلایل ذیل می باشد: ۱- خاکی که وارد انگشتی می شود، بعلت مسیر انحرافی داخل آن و اصطکاک خاک با سطح داخلی انگشتی، آنرا به یک سمبه تبدیل کرده و حفره بعدی را توسط متراکم کردن خاک ایجاد می کند. لذا طول فتیله هایی که از انگشتی ها خارج می شود کمتر از حد میانگین مورد انتظار است. ۲- آرایش انگشتی ها به گونه ای است که همزمان چهار انگشتی (موجود در چهار ردیف)، با خاک تماس پیدا می کنند. لذا نیروی فشارنده که از طریق وزن دستگاه تامین می شود، بین چهار انگشتی توزیع شده و موجب کاهش متوسط عمق سوراخها (و در نتیجه کاهش طول فتیله ها) شده است. ۳- در اثر نفوذ غیر عمودی انگشتی (در شروع فرو رفتن به خاک)، بجای لبه برنده آن، جداره خارجی به سطح خاک برخورد نموده و باعث فشرده شدن خاک در پشت انگشتی می گردد. این پدیده هنگام خروج انگشتی بصورت غیر عمودی نیز باعث فشرده شدن خاک جلوی انگشتی و بعضا کنده شدن قسمتی از خاک پشت انگشتی می گردد. جهت رفع نقایص فوق، اجزاء دستگاه می بایست به گونه ای بهینه شوند که تیغه ها بتوانند بصورت عمودی وارد خاک شده، به نفوذ خود تا عمق مطلوب ادامه دهند و در پایان بصورت عمودی از خاک خارج شوند تا در نتیجه این عمل، بدون اینکه خاک به اطراف یا پایین متراکم شود، حجمی بشکل استوانه ای عمودی از آن خارج شود. پارامترهایی که جهت طراحی و ساخت چنین دستگاهی می توانند مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند عبارتند از: شکل، جنس و درجات آزادی انگشتی ها، مکانیزم ورود انگشتی ها بداخل خاک و خروج آنها، حداقل نیروی مورد نیاز جهت ورود انگشتی ها بداخل خاک، آرایش مناسب قرار گیری انگشتی ها روی دستگاه جهت توزیع نیروی موجود (وزن دستگاه) و تامین حداقل نیروی مورد نیاز جهت نفوذ