سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر حسینی – دانشگاه تربیت مدرس
حسین پوریاوی – کارشناس ارشد مهندسی دانشگاه یزد
رضا مشکانی – کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن حدادپور – دانشیار دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مطالعه بمنظور بررسی عملکرد یک ضربه گیر هیدرونیوماتیک به روش تجربی و با استفاده از آزمون رهاسازی ١ انجام شده است. مطالعه در دو بخش انجام گرفته است. در بخش اول برای استخراج مشخصه های ضربه گیر ( سختی و میرایی) تست های تجربی و روابط تئوری مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه نتایج برای تحلیل سختیتیر از تحلیل تئوری، رابطه سختی غیر خطی برای ضربه گیر های هیدرونیوماتیک استخراج شده است . در بخش دوم با تحلیل طیف پاسخ شوک، شوک وارد بر محموله تحلیل و محدوده مجاز آن مطابق یک معیار تجربی با بهره گیری از مرجع [۱] بررسی شده و نقاط ضعف و همچنین عملکرد ضربه گیر مورد ارزیابی قرار گرفته است .