سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیاوش عاشوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه مهندسی نفت
رها حفیظی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه مهندسی شیمی
احمد فردی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه مهندسی نفت

چکیده:

در یک مخزن گاز میعانی وقتی که فشار مخزن به زیرفشار نقطه ای شبنم می رسد مایعات گازی در مخزن تشکیل می گردند که از یک طرف با عث هدررفتن این مایعات با ارزش شده و از طرف دیگر وجود این مایعات مانند یک پوسته اثر کرده و باعث کاهش شدید تولید گاز می گردند پس از مطالعه و شبیه سازی یکی از مخازن گاز میعانی ایران به منظور انتخاب بهترین سناریوی تولید که منجر به کمترین هدرروی میعانات در مخزن و افزایش ضریب بازیافت گردد سناریوهای مختلف تولید مورد بررسی قرارگرفت چهار نوع گاز متان خالص نیتروژن، دی اکسید کربن و یک ترکیب از گاز خروجی از تفکیک کننده ی مرحله اول به مخزن تزریق شد نرم افزار ترکیبی Eclipse333 برای شبیه سازی استفاده گردید نتایج نشان داد که بالاترین ضریب بازیافت مربوط به تزریق متان است . پس از آن به ترتیب گاز خروجی از تفکیک کننده ی مرحله ی اول دی اکسیدکربن و نیتروژن بیشترین ضرایب بازیافت را به دنبال دارند علاوه بر این دبی بالای تزریق بازیافت گاز و میعانات را زیاد می کند وهمچنین مشاهده می کنیم که افزایش فشار تزریق عاملی موثر در ضریب بازیافت محسوب می شود.