سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزام توانکار – استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
افراز ایرانپرست – مدرس گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده:

مرحله قطع و انداختن درختان از حساس ترین مراحل بهره برداری جنگل است بطوری که علاوه بر اینکه احتمال بروز خطرات در این مرحله بیش از سایر مراحل است بلکه کیفیت و کمیت مراحل بعدی نیز متاثر از این مرحله هستند. برای بررسی نحوه قطع درختان در جنگل های شمال ایران پارسل ۱۰۶ از سری ۱ حوزه آبخیز لومر در جنگل اسالم استان گیلان که ۳۰۰ اصله درخت به شیوه تک گزینی قطع شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور برای هر درخت انداخته شده ۱۱ متغیر گونه، قطر کنده، ارتفاع کنده، تعداد برش، عمق لولا بری، ارتفاع لولا بری، وضعیت کنده، سطح کنده، کیفیت تنه، آزیموت انداختن و مسیر انداختن برداشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی میانگین متغیرهای برداشت شده و ارتباط آنها با یکدیگر نشان داد که نحوه اجرا با اصول صحیح قطع درختان تفاوت معنی داری دارد و در نتیجه میزان افت چوب افزایش داشته است. با توجه به شرایط خاص جنگل های شمال ایران از لحاظ توپوگرافی، تنوع گونه ای، ساختار و نحوه مدیرت، لزوم توجه بیشتر به معاونت بهره برداری در شرکت ها ی مرتبط با جنگل ضروری است