سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک ابوالفتحی راد – شرکت بین المللی شاردین آفرین
محمد هوشمند –

چکیده:

پیشرفت روزافزون تکنولوژی درصنعت امروز دست اندرکاران و متخصصان رابرآن داشته تا با استفاده ازروشهای مختلف کیفیت محصولات خود را تحت کنترل درآورند ودراین میان دوبخشبازرسی و کنترل کیفیت بهعنوان پیشروان کیفیت درخط مقدم درحرکت می باشند کنترل کیفیت به عنوان نماینده پیمانکار درامرکیفیت موظف است گزارشات فرایند ساخت را مطابق با استانداردها و آیین نامه های لازم تحویل بازرسی نماید که این واحد درحکم نماینده کارفرما دربخش کیفی می باشد و واحد بازرسی پس از صدورتاییدیه آن را تسلیم کارفرما م ینماید این مقاله به بررسی عملکرد هریک ازاین دو واحد درفرایند ساخت و توضیحاتی هرچندمختصر درخصوص مفهوم کیفیت و بازرسی و نیز وظایف هریک از این دو واحد به تنهایی و درقبال یکدیگر می پردازد.