سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر وفائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، د
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندس

چکیده:

تبدیل متان به گاز سنتز از چندین دهه پیش شروع شده و در طول سالهای گذشته استفاده از دی اکسید کربن در تبدیل متان (ریفورمینگ خشک متان) در تحقیقات دانشگاهی افزایش یافته است. علاوه بر آن صنایع به منظور کاهش آلودگی دی اکسید کربن و متان (حذف گازهای گلخانه ای) نیاز دارند که از این روش استفاده کنند. در مقاله مروری حاضر بررسی عملکرد کاتالیست های پایه زئولیتی فرآیند ریفورمینگ خشک متان برای تبدیل گازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن مورد بررسی قرار گرفته و با سایر کاتالیستها مقایسه گردیده است. در این فرآیند نسبت H2/CO در حدود یک می باشد، به همین دلیل این فرآیند مناسب تر از روشهای دیگر تبدیل متان برای استفاده در تولید متانول وسنتز فیشر-تروپش است. علاوه بر آن از نقطه نظر صنعتی و همچنین به دلیل حذف گازهای گلخانه ای از نقطه نظر زیست محیطی درای اهمیت بالایی است. در گذشته، در این فرآیند بیشتر از کاتالیست های غیر زئولیتی استفاده شده است که دارای پایداری پایینی هستند. اخیراً از نانو کاتالیست های زئولیتی به علت پایداری حرارتی و مساحت سطح بالا در حدود m2/gr 250 و همچنین امکان پراکندگی بالای فلز روی سطح، استفاده می شود. درتحقیقات گذشته نشان داده شده است که بیشتر اززئولیتهای ZSM-5 و همچنین Y و بکارگیری فلز فعال Ni استفاده شده است