سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل بیابانی راوندی – دانشگاه کاشان
مهران رضایی –
زهره فتاح –

چکیده:

دراین پژوهش اثرتلقیح ذرات نقره برروی خصوصیات کاتالیستی اکسید آهن درواکنش اکسیداسیون منوکسیدکربن بررسی شد هردوکاتالیست توسط آنالیز XRD تعیین ساختارگردید نتایج این تحقیق نشان میدهد که تلقیح ذرات نقره به میزان ۱۵درصد روی Fe2O3 سبب افزایش چشمگیر فعالیت این کاتالیست ها نسبت به اکسید آهن خالص شده و دمای تبدیل کامل منوکسید کربن را حدود ۱۵۰درجه کاهش میدهد نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که کاتالیست Ag/Fe2O315درصد علاوه برداشتن قابلیت تکرار پذیری بالا دارای عملکرد و پایداری نسبتا خوبی درواکنش اکسیداسیون منوکسید کربن تنها ۹ درصد افت فعالیت درمدت ۵۰ساعت حتی درحضورآب و دی اکسید کربن می باشد.