سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن زیاری – دانشیار،دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس نوبخت – استادیار،دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر بری دیزج – کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بیشتر خرابیها در روسازیهای انعطاف پذیر در اثر دو عامل ترک خوردگی یا شیارشدگی روی می دهد. توسعه ترکها را می توان در سه بخش تقسیم بندی کرد . مرحله اول مرحله آغاز ترک می باشد، در مرحله دوم ترک های ریز ایجاد شده در مرحله اول شروع به گسترش می کنند و ترکهایبزرگتر تشکیل می شود و مرحله سوم مرحله شکست است .ژئوگریدها تنش ها و بارهای وارده به روسازی را در یک سطح مناسب پخش کرده و باعث افزایش مقاومت باربری می گردد.این پروژه به بررسی میزان عملکرد ژئوگریدهای دارای الیاف کربن و شیشه و میزان تاثیر در تاخیر رشد ترکها در روسازیهای انعطاف پذیر و مقایسه با خروجی برنامه های کامپیوتریCIRCLY و ۵٫۰ BISAR3.0می پردازد. در این پروژه از دستگاههای خستگی تیر،ژیراتوری و ITS استفاده شده است.