سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسین امراللهی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه،مهندسی برق قدرت
سیما رضوان طلب – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه،مهندسی شیمی
مهدی اسدزاده –
بهنام پارسافرد –

چکیده:

استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی با مزایایی چون صرفه جویی انرژی ، جلوگیری از گسترش آلودگی محیط زیست ودر عین حال اقتصادی بودن آن بعنوان یکی از سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی در ساختمانها بسیار به سود کشور می باشد. در مطالعه حاضر عملکرد چیلر جذبی خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات هواشناسی کشور، گرمای جذب شده توسط این کلکتورها در هر منطقه پس از ترکیب با سیستم چیلرجذبی خورشیدی برآورد شده است در بررسی هزینههای اولیه و بلند مدت، با فرض نرخ تنزیل خالص سالانه و اثر آن بر تامین هزینه انرژی، دستگاههای تهویه مطبوع، در برتری اقتصادی چیلرهای جذبی خورشیدی بر انواع دیگر سیستمهای تبرید حاصل شده است