سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین امراللهی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه،مهندسی برق قدرت
سیما رضوان طلب – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه،مهندسی شیمی
مهدی اسدزاده –
بهنام پارسافرد –

چکیده:

استفاده از چیلرهای جذبی خورسیدی با مزایایی چون صرفه جویی انرژی جلوگیری ا ز گسترش آلودگی محیط زیست و درعین حال اقتصادی بودن آن بعنوان یکی از سیستمهای تهویه مطبوع خورشیدی در ساختمانهای بسیار به سود کشور می باشد درمطالعه حاضر عملکرد چیلر جذبی خورشیدی مورد ارزیابی قرارگرفته است با استفاده از اطلاعات هواشناسی کشور گرمای جذب شده توسط این کلکتورها درهر منطقه پس ازت رکیب با سیستم چیلر جذبی خورشیدی برآورد شده است دربررسی هزینه های اولیه و بلندمدت با فرض نرخ تنزیل خالص سالانه و اثر آن برتامین هزینه انرژی دستگاه های تهویه مطبوع دربرتری اقتصادی چیلرهای جذبی خورشیدی برانواع دیگر سیستم های تبرید حاصل شده است.