سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – استادیار- دانشگاه شهرکرد – گروه کانیک ماشین های کشاورزی
صابر طور سواد کوهی –
مرضیه حسین پور –

چکیده:

استفاده از مدل چرخههای ترمودینامیکی جهت بررسی عملکرد موتورهای احتراق داخلی از ضروریات بخش صنعت میباشد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تامین غذای بشر و اشتغال مردمان اکثر نقاط کشور، ضرورت تحقیق در استفاده کارآمد از حداکثر توان تولیدی و بازده در صنعت تولید ماشینهای کشاورزی لازم به نظر میآید. امروزه ماشینهای سنگین کار و به ویژه ماشینهای کشاورزی از چرخه ترمودینامیکی دیزل (Diesel) در توان مورد نیاز موتوری خود بهره میگیرند. با معرفی چرخه اتکینسون-دیزل (Atkinson-Diesel) زمینه تولید حداکثر بازده را در این ادوات فراهم میآوریم. این تحقیق با انطباق بر داده- های چرخه دیزل و شبیهسازی با استفاده از نرم افزار مطلب و روش ماکزیمم توان (MP) ،نشان میدهد که چرخه اتکینسون- دیزل عملکرد بهتری از جهت توان و بازده حرارتی دارد و راهگشای کاربرد عملی در طراحی موتورهای ماشینهای کشاورزی است. علاوه براین، آنالیزها و بهینهسازی بر روی مدل به منظور تاثیر عملکردی چرخه با استفاده از مثالهای عددی آورده شد. نتایج نشان دهنده تاثیرات آنها میباشند و باید در آنالیزهای عملی چرخه مورد بررسی قرار گیرند.