سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سیدمهدی زهرایی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران
اصغر وطنی اسکویی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندس

چکیده:

اتصالات تیر به ستون در قابهای خمشی فولادی در زلزلههای گذشته تحت آسیبهای بسیاری قرارگرفتهاند. در این مقاله به بررسی عملکرد چرخهای این نوع اتصالات با استفاده از میراگر فولادیSSD پرداخته شده است. در سیستم پیشنهادی در محل اتصال بال تحتانی تیر، مفصلی مکانیکی اختیار شده که مجهز به میراگر فولادی جاری شونده میباشد. عملکرد اتصال پیشنهادی تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی بصورت چرخهای در محیط نرم افزار اجزاء محدودANSYSتوسط المانهایSOLID و SHELL مدلسازی شده و ضمن راستآزمایی نمونه آزمایشگاهی به بررسی عملکردشش نمونه با پارامترهای هندسی متغییر پرداخته شده است. نتایج آزمایش نشان دهنده متمرکز شدن تغییر شکل پلاستیک در میراگرSSDهمراه با کاهش لنگر و آسیب وارده به اتصال، رفتار هیسترتیک پایدار و استهلاک انرژی مناسب این سیستم پیشنهادی بود. بعلاوه این سیستم دارای قابلیت تعمیر وتعویض پس از زلزله را دارا میباشد