سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد اصلان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
حامد محبی – کارشناس ارشد، پژوهشگاه نیرو
ارمان رئوفی – کارشناس ارشد ، پژوهشگاه نیرو، شهرک غرب، انتهای پونک باختری
محمد ژیانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عملکرد پیل سوختی اکسید جامد ساخته شده در گروه پیل سوختی پژوهشگاه نیرو توسط آزمایشهای ولتاژ مدار باز ونمودار جریان- ولتاژ مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج به دست آمده با یک نمونه تجاری (پیل خریداری شده از شرکت NexTech)مقایسه گردید. از روش ریختهگری نواری به منظور ساخت زیرلایه آندی از جنسNiO/YSZو از روش چاپ صفحهای برای تولید الکترولیت از جنسYSZو کاتد از جنسLSMاستفاده شد. نتایج نشان دادند که اتصال مناسب جمع کنندههای جریان و همچنین آب بند مناسب نقش مهمی در موفقیت انجام آزمایش دارند. همچنین مشخص شد که دانسیته توان پیل ساخته شده تطابق مناسبی با نمونههای تجاری موجود دارد