سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد اصلان نژاد – فرایند دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،طراحی فرایند
سیدمجتبی صدرعاملی – استاد مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد ژیانی – استادیار شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با بیان اصول ترمودینامیکی مربوط به پیل سوختی و ماشین حرارتی کارنو، به مقایسه این دو سیستم پرداخته و نهایتا مجموعهای متشکل از هردو این سیستمها ارائه شده است. ماکزیمم کار تولیدی توسط پیل سوختی برگشت پذیر برابر است با تغییرات انرژی آزاد گیبس در دمای محیط و عملکرد ضعیف پیل سوختی برگشت پذیر دما بالا را می توان توسط کوپل با ماشین حرارتی کارنو بهبود بخشید و به میزان ماکزیمم کار تولیدی فرایند دما ثابت برگشت پذیر رسید