سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مرادیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
سیدپویان حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران و سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دا

چکیده:

یکی از رو شهای متداول در بهبود خواص مکانیکی و پایایی بتن، جایگزین کردن بخشی از سیمان با افزودن یهای پوزولانی است. پوزولا نها مواد سیلیسی یا سیلیسی – آلومینیومی هستند که با محصولات هیدراتاسیون سیمان واکنش می دهند و منجر به تشکیل ترکیبات سیمانی بیشتر می شوند. در این تحقیق، چهار طرح اختلاط با به کار بردن پوزولان های دوده سیلیس، زئولیت و متاکائولن و همچنین نمونه شاهد ساخته شده و آزمایش های مکانیکی و دوام شامل آزمایش مقاومت فشاری، جذب آب و تخلخل، عمق نفوذ آب، نفوذ اکسیژن و مقاومت الکتریکی بر روی آن ها انجام پذیرفت. براساس نتایج بدست آمده عملکرد نمون ههای پوزولانی بهتر از نمونه شاهد بوده و در میان آ نها نمونه های حاوی دوده سیلیس عملکرد مطلوب تری داشته اند.