سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب رئیسیان امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – استادیارگروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در برخی از سامانه های آبی که برای تامین دبی به هد مشخصی نیاز است، آب تا ارتفاع مشخص و ثابتی در یک مخزن پمپاژ می شود. در سیستم های آبیاری کم فشار، این ارتفاع مشخص با توجه به هد مورد نیاز و در ماه حداکثر مصرف سامانه تعیین می شود. از آنجاکه در این فرایند پمپاژ اغلب ازالکتروپمپ های دور ثابت استفاده می شود، در بازه کوچکی از تغییرات فشار و آبدهی مورد نیاز، راندمان مصرف آب و انرژی مناسب است. چنانچهبر اساس نیاز بهره برداری، به آبدهی یا ارتفاع کمتری احتیاج باشد، پمپ همچنان به کار خود ادامه داده و دبی اضافه از مخزن به حوضچه مکشپمپاژ باز می گردد، که باعث تلفات انرژی و کاهش بازده کاری سیستم خواهد شد. با استفاده از پمپ های دور متغیر، که در شرایط مختلفبهره برداری انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهند، می توان تا حد زیادی از این اتلاف انرژی جلوگیری کرد. در این مطالعه علاوه بر تشریح جنبه هایهیدرولیکی این مسئله و انتخاب صحیح دور مورد نیاز، مزایای اقتصادی جایگزینی پمپ های دور متغیر در یک مسئله عملی نشان داده شده است.نتایج نشان می دهند که در صورت استفاده از پمپ های دور متغیر در شرایط متغیر بهره برداری، توان ورودی به پمپ و محدوده راندمان بهینه کنترل شده و از اتلاف درصد قابل توجه انرژی جلوگیری می شود.