سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد ماستیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه
احمد سهرابی کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نادر پورمحمود – استادیاردانشگاه ارومیه
نبی اله یوسفیان ابرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنعتی ارومیه

چکیده:

در این مقاله، عملکرد پمپ توربومولکولی با روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلوDSMC مورد مطالعه قرار گرفته است. این شبیه سازی با مدل برخورد بین مولکولیVHSو روش برخوردNTC صورت گرفته است. دو عامل مهم در تعیین عملکرد پمپ توربومولکولی حداکثرنسبت فشار و حداکثر فاکتور سرعت پمپ ۱ در پارامترهای هندسی گوناگون مانند زاویه پره و نسبت فاصله بین دو پره به طول پره ۲ مورد بررسی قرار گرفتهاند