سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حیدر ارمغان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ناصر محب علی پور – هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
ناصر سیدی – هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
میرعلی سید معصومی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر

چکیده:

با توجه به رشد سرسام آور جمعیت در جهان بویژه در کشورهای فقیر و توسعه نیافته و امکانات محدودی که در جهت افزایش سطح زیر کشت گیاهان زراعی وجود دارد افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان بهترین چاره برای تامین غذای مردم در نظر گرفته شده است که عمدتاً متکی بر اصلاح ارقام و استفاده از واریته های پر محصول متناسب برای هر منطقه با آزمایش های مربوط می باشد. بدین جهت بر روی عملکرد و اجزائ عملکرد تعداد چهارده ژنوتیپ مختلف از سویا در یک طرح ازمایشی بلوکی کاملا تصادفی در پارس اباد مغان صورت گرفت که در این ازمایش رقم DPX با ارتفاع ۱۶۵/۳ سانتی متر بلند قدترین و با ۶۸ روز دیر گل ترین بود و رقم هیبرید Williamz* Ronack با ۹۲/۳۳ سانتی متر کوتاهترین و با ۱۰۵ روز زود رس ترین بود. در بین این ارقام ژنوتیپ میان رس Zan با ۳۸۴۵ کیلوگرم در هکتار با ارتفاع متوسط بیشترین عملکرد را داشت.