سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محسن خدادادی – عضو هیئت علمی استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

خربزه یکی از مهمترین سبزیهای دسری با سطح زیرکشت و تولید ۸۸/۵ هزار هکتار و ۱۶۶۰ هزار تن می باشد برای ارزیابی اثر سطوح کود مرغی برعملکرد میوه و برخی صفات سه توده خربزه ایرانی این آزمایش مزرعه ای درسال ۱۳۸۸ درشهرستان بویین زهرا دراستان قزوین به اجرا درآمد. تاثیر پنج سطح کود مرغی ۰، ۵و۱۰و۱۵و۲۰ تن درهکتاردرکرتهای اصلی برسه توده خربزه ایرانی مشهدی، سوسکی و زردجلالی درکرتهای فرعی در قالب طرح آماری کرتهای خرد شده برپایه بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار مورد بررسی قرارگرفت بذر ارقام در نیمه دوم اردیبهشت کاشته شد صفات اندازه گیری شده طول ساقه نسبت طول به عرض میوه درزمان برداشت درصدماده خشک میوه میزان ترکیبات جامدمحلول درمیوه TSS وزن و عملکرد میوه بودند نتیاج نشان دد که اثر توده های خربزه و سطوح کود مرغی برعملکرد و صفات مورد بررسی معنی دار بود.با افزایش سطح مصرف کود مرغی تا ۱۵ تن در هکتار طول ساقه و درصد ماده خشک میوه روند افزایشی نشان داد توده های مشهدی وزرد جلالی از درصد ماده خشک بالاتری در مقایسه با توده سوسکی برخوردار بودند.