سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب رئیسیان امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه ت
عاطفه پرورش ریزی – استاد دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران

چکیده:

ایستگاه های پمپاژ، عمده ترین مصرف کننده انرژی در سیستم های انتقال آب هستند. در حال حاضر در این ایستگاهها معمولا از الکتروپمپ های دور ثابت استفاده می شود که در بازه کوچکی از تغییرات فشار و آبدهی میتوانند بهترینراندمان را داشته باشند. چنانچه بر اساس نیاز بهره برداری، آبدهی یا ارتفاع کمتری احتیاج باشد، وجود دور نامتناسب با منحنی سیستم، باعث تلفات انرژی و کاهش بازده کاری سیستم خواهد شد. این مسئله بویژه در سیستمهایی کهدائما با تغییر نیاز مواجهند )مثل آبیاری تحت فشار( هزینه اضافی زیادی را تحمیل می کند. با استفاده از پمپ های دور متغیر، که در شرایط مختلف بهره برداری انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهند، می توان تا حد زیادی از این اتلافانرژی جلوگیری کرد. در این مطالعه علاوه بر تشریح جنبه های هیدرولیکی این مسئله، مزایای اقتصادی جایگزینیپمپ های دور متغیر با طرح یک مسئله عملی نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که در صورت استفاده از پمپ های دور متغیر در شرایطی غیر از شرایط اولیه طرح و با اعمال کنترل بر دور موتور، توان ورودی به پمپ ومحدوده راندمان بهینه نیز کنترل شده و از اتلاف انرژی تا درصد قابل توجهی جلوگیری می شود