سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد منافپور – استادیارگروه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه
امیر بهرامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هایهیدرولیکی دانشگاه ارومیه
کیوان کولانی مطلق – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

در سدهای خاکی دارای هسته مرکزی نفوذ ناپذیر نقش هسته همانا جلوگیری از جریان زه آب یا به حداقل رساندن آن می باشد نشت بیش از حد مجاز هسته مرکزی آثار نامطلوبی همچون تلف شدن آب مخزن بروز فشارهای حفره ای و کاهش تنش موثر درنتیجه کاهش مقاومت برشی بالا رفتن نیروی تراوشی و امکان فرسایش ذرات ریزدانه هسته را در بردارد با توجه به این وظیفه خطیر هسته مرکزی درسدهای خاکی بررسی عملکرد آن در طی دوره بهره برداری از سد و مقابله با نشت از بدنه سد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد دراین تحقیق موضوع نشت آب از هسته مرکزی سد شهر چای ارومیه در طی دوره بهره برداری مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرارگرفته است سد شهر چای در ۱۲ کیلومتری ارومیه از نوع سد خاکی غیرهمگن با هسته مرکزی قائم با ارتفاع ۱۱۶ متر از پی سنگی و طول تاج ۵۵۰ متر می باشد که در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده است.