سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره رونقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ک
پیمان همامی – استادیار دانشگاه خوارزمی
علیرضا رضاییان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

میراگراصطکاکی بعلت هزینه پایین و کارایی مناسب درسیستم های کنترلی غیرفعال جایگاه خوبی دارند این نوع میراگرها به خاطر سادگی نصب و ارزان قیمت بودنشان میتوانند درساختمان های جدید و هم ساختمان های موجود بکارروند دراین مطالعه به بررسیمیزان تاثیر استفاده از این میراگر دربهبودپاسخ انواع سیستمهای بادبندی همگرا پرداخته شده است صلبیت و سختی مناسب برای مقابله با بارهای جانبی کنترل تغییر مکان سازه ساده بودن اتصالات صرفه جویی درمصالح سرعت اجرا ازمزایای بادبندیهای هم محور میباشد به این منظور برروی شش قاب با ارتفاع های مختلف تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی تحت هفت شتاب نگاشت انجام شد هاست نتایج نشان دهنده آن است که این نوع میراگر اثرات مثبت درپاسخ سازه دارد و میزان این تاثیر درقابهای هم محور ضربدری درزلزله های مختلف بهتر می باشد.