سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد غلامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دردهه های اخیر به منظور کاهش ارتعاشات سازه ها دراثرنیروهای دینامیکی سیستم های کنترلی زیادی مورد مطالعه قرارگرفته اند یکی از روشهای موثر درکاهش پاسخ لرزه ای سازه استفاده ازسیستمهای جاذب انرژی می باشدکارکرد این سیستم ها به گونه ای است کهبا انجام تغییر شکلهای ویژه و اعمال مکانیکی خاصی موجب جذب و استهلاک مقدارزیادی ازانرژی ورودی به سازه می گردند که درنتیجه مقدار انرژی دریافتی توسط سایراعضای سازه ای کاهش یافته و بدین صورت نیروی زیادی به آنها اعمال نمی گردد دراین تحقیق میراگرغیرفعال ویسکوزمایع درداخل سازه های چندین طبقه فلزی درموقعیت بادبند زانویی مورد استفاده قرارگرفته است سازه های با بادبند زانویی و بدون آن برای زلزله های مختلف انالیز غیرخطی گردیده است که نتایج حاصله بیانگر رفتارخوب و بازده بالای میراگرهای ویسکوز مایع می باشد.