سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عارف افشار فرد – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد،عضو هیات علمی مجتمع آموزش ع
محمد گل محمدی – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه فردوسی مشهد،عضو هیات علمی مجتمع آموزش عا

چکیده:

در این پژوهش ارتعاشات آزاد سیستمی مجهز به میراگرضربه ای تک جرمی با در نظر گرفتن مدل برخورد هرتز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نوسانگر مجهز به میراگر ضربه ای با استفاده از جرم، فنر و میراگرهای ویسکوز مدلسازیشده است. به عنوان مثالی کاربردی، ساختمان پنج طبقه ای در نرم افزار سیمولینک مدل سازی و رفتار دینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه کارایی میراگر ضربه ای به منظور کاهش ارتعاشات سازه ای ساختمان پنج طبقه، مورد بررسی قرارگرفته است. اثرات به کارگیری سه میراگر ضربه ای یکسان در طبقات اول، سوم و پنجم، مورد بررسی قرار گرفته است.نشان داده شده است که با استفاده از میراگر ضربه ای کاهش دامنه ی نوسانات در طبقات بالاتر از سرعت بیشتری برخوردار می باشد. در نهایت با تعریف پارامتری تحت عنوان اثربخشی، اثرات استفاده از میراگر ضربه ای در هر طبقه مورد سنجش قرار گرفته است.