سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین قنادی اصل – آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

تاثیر میراگرهای جرمی تنظیم شده TMDS برای کنترل سازه های ساختتمان تحت تحریکات زلزله دراین مقاله مورد بررسی قرارگرفته است این مقاله موضوعات عملی و کنترل ارتعاش را برای ساختمان های ۵و۸و۱۰و۱۵و۲۰و۲۵ و ۳۰ طبقه که یک سیستم سازه ای باقابهای خمشی ویژه درهر دو جهت می باشند را بحث می کند فرض کنید که فرکانس آن نزدیک به اولین فرکانس طبیعی ساختمان ها باشد و به منظور طراحی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده این برای کنترل آن مودی که بیشترین سهم را در پاسخ ساختمان ها ایجاد م یکند طراحی شده است تاثیر عدم تنظیم بربرخی از پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده برروی عملکرد لرزه ای انها با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از ثبت رکوردهای زلزله طبس و السنترو مورد مطالعه قرارگرفتند تحت تحریک زمین لرزه عملکرد سازه هایی که میراگرهای جرمی تنظیم شده دارند به مقدار زیادی به ویژگیهای حرکت زمین بستگی دارد میراگر جرمی تنظیم شده در نتیجه درکاهش پاسخ لرزه ای سازه ها موثر است وقتی که حرکت زمین بسامد گروه محدود و طولانیمدت را نشان میدهد