سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا میرزاباقری – دانشجوی دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
علی اکبر آقاکوچک – استاد دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، گروه ساز

چکیده:

میراگرهای الحاقی به منظور کاستن از پاسخ دینامیکی سازه ها در برابر بارگذاری باد و زلزله استفاده می شوند. مکانیزم عملکردی این وسایل به گونه ای می باشد که مقدار زیادی از انرژی ورودی به سازه بر اثر بارگذاری دینامیکی، جذب و مستهلک می شود. عملکرد این وسایل موجب می گردد که انرژی دریافتی سایر اعضای سازه ای کاهش یافته و در نتیجه تغییر شکل زیادی در آنها ایجاد نشود. میراگر اصطکاکی براساس مکانیزم اصطکاک بین اجسام صلب نسبت به یکدیگر عمل می کند. میراگر اصطکاکی دورانی، نوع خاصی از میراگر اصطکاکی می باشد که دارای مزایای متعددی از جمله تکنولوژی بسیار ساده، ساخت، نصب و نگهداری آسان و قابلیت چندین بار استفاده است. در این تحقیق کارایی میراگرهای اصطکاکی دورانی در قاب های فولادی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور سه قاب۳ ، ۷ ، ۱۲ طبقه بررسی می شود. برای انجام تحلیل ها یک مرتبه از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی در نرم افزارPERFORM-3D استفاده می شود. در تحلیل های دینامیکی از هفت شتاب نگاشت اصلاح و مقیاس شده استفاده شده و بین پاسخ های این هفت شتاب نگاشت عمل میانگین گیری انجام می شود. بار دیگر از تحلیل استاتیکی غیرخطی برای بدست آوردن منحنی ظرفیت سازه استفاده می شود. بعد از انجام تحلیل های دینامیکی مشاهده شد که میراگرهای اصطکاکی دورانی در قاب های خمشی با جذب و استهلاک درصد بالایی از انرژی ورودی به سازه، شرایط ایمن و پایداری را نسبت به ساختمان های مشابه فراهم می کنند. بعد از انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی بر روی سازه های مورد بررسی مشخص می شود که این میراگرها تا قبل از رسیدن به بار لغزش خود، موجب افزایش سختی سازه می شوند، اما بعد از لغزش میزان سختی برابر با سختی قاب بدون میراگر می باشد و بنابراین در سازه هایی که افزایش سختی برای آنها مفید باشد این میراگر موجب بهبود رفتار لرزه ای آنها خواهد شد